Investér i Fremtiden med Solceller

Vi er certificeret til at installere solceller på flade tage.

 
Solceller udgør en solid forretning. Takket være gunstige skatte- og tilskudsordninger kan de fleste opnå økonomisk gevinst ved at investere i solcelleanlæg.
Solceller er i stand til at omdanne op til ca. 20 procent af sollysets energi til elektricitet. 
Bare 10 kvadratmeter solceller kan spare cirka 1/2 ton CO2-udledning om året.

Forstå Din Solcelleinstallation

Effekt i kWp
Vær opmærksom på, at kWp (kilowatt peak) aldrig er lig med den effekt, som anlægget faktisk yder. kWp repræsenterer den maksimale effekt, som solpanelerne kan levere under optimale solforhold. Derfor er kWp kun en indikation af anlæggets kapacitet.

Højere Ydelse End kWp
Hvis en leverandør påstår, at den årlige ydelse i kWh (kilowatt-timer) er lig med eller højere end kWp, skal du være forsigtig. Dette er usandsynligt i Danmark. Anmod om en anlægsberegning.

Produktkvalitet
Altid insister på at se et produktblad fra producenten. Hvis en leverandør ikke vil give dig et produktblad, er det muligvis fordi de ikke er stolte af det, de sælger.

Tolerance
Vær opmærksom, hvis solcellepanelerne har en tolerance, der starter i negativ retning, f.eks. -3% til +5%. Hvis blot ét panel har en negativ tolerance, vil det reducere ydelsen for hele serien af paneler, som dette panel er en del af. Tjek producentens datablad.

Solcellepaneler & Inverter

De bedste solcellepaneler har ikke negativ tolerance. Paneler med udelukkende positiv tolerance er udviklet og kvalitetssikret for hvert enkelt panel.

Undersøg om den tilbudte inverter er godkendt og opført på Energinets liste over godkendte invertere. Besøg www.energinet.dk for at kontrollere. Vær opmærksom på, at din inverter skal være på 2 faser, hvis dit anlæg overstiger 3 kW. Et anlæg med en inverter på f.eks. 4 kW eller mere, der kun er på en fase, er ikke lovligt at installere i private boliger.

Skygger

Hvis du har skyggepåvirkning fra skorstene, træer, flagstænger eller lignende, er det vigtigt, at solcellepanelerne kan opdeles i flere elektriske serier med separate MPP trackers i inverteren. For hver MPP tracker inverteren har, kan den styre en del af anlægget og minimere tabene forårsaget af skygger.

Pris og Kvalitet

Som med alle andre produkter hænger pris og kvalitet sammen. Solcelleanlæg er en langsigtet investering.

VIGTIG ADVARSEL:

Montage og Montering

Spørg din leverandør om, hvordan de vil montere solcellerne. Hvis de borer huller i dine tagsten, skal du udvise forsigtighed. Den korrekte metode er at bruge tagkroge, der går under tagstenene. Bolte er KUN beregnet til eternit, skiffer og ståltag. Det betyder, at bolte på tegltag/tagpap kan beskadige dit tag.