EL-EFTERSYN

Det Obligatoriske El-eftersyn
Forbedr din elektriske sikkerhed med et el-eftersyn.
Siden 1. maj 2012 er det blevet obligatorisk at gennemføre et el-eftersyn, hvis du planlægger at tegne en ejerskifteforsikring i forbindelse med en bolighandel. Sikkerhedsstyrelsen har iværksat denne nye foranstaltning i håbet om at forbedre elektrisk sikkerhed.
En tilstandsrapport fra en byggesagkyndig er ikke længere tilstrækkelig, hvis du ønsker at tegne ejerskifteforsikring ved bolighandel. Fra den 1. maj 2012 blev det også påkrævet at få foretaget et el-eftersyn som en del af denne forsikringsproces.
Valget om at tilslutte sig el-eftersynsordningen ved bolighandel er frivilligt for sælgeren. Dog er et el-eftersyn nødvendigt, hvis du ønsker at fraskrive dig ansvaret for eventuelt ulovligt elektrisk arbejde i din bolig.
En Sejr for Elektrisk Sikkerhed
Ved køb af en ny bolig kan du ikke altid være sikker på, at de elektriske installationer er i overensstemmelse med loven. Der udføres ofte gør-det-selv arbejde, som ikke er blevet godkendt. Det er endda almindeligt, at sælgere ikke er klar over tidligere ejeres elektriske ændringer. Et el-eftersyn, udført af en autoriseret installatør, vil afsløre farlige og ulovlige installationer.
Vi håber, at denne ordning vil bidrage til at afsløre mange af de farlige installationer, som vi ved eksisterer i mange boliger. Dette handler ikke kun om elektriske installationer, der potentielt kan forårsage brand, men i lige så høj grad om beskyttelse mod stød, især hvis fejlstrømsafbryderen ikke fungerer korrekt.

Hvad Koster Et El-eftersyn?

Prisfastsættelse af el-eftersyn og dens omfang.
Inden for rammerne af el-eftersynsordningen er der fastsat et maksimalt beløb for omkostningerne, der afhænger af boligens størrelse og byggeår. Denne pris inkluderer en omfattende gennemgang af bygningens elinstallationer og resulterer i udarbejdelsen af en elinstallationsrapport til sælgeren.
Sikkerhedsstyrelsen har fastsat disse beløb baseret på nøje vurderinger, og det er også Sikkerhedsstyrelsen, der overvåger ordningens effektivitet og kvaliteten af de udarbejdede elinstallationsrapporter.
Dette sikrer ikke kun gennemsigtighed i priserne, men også den overordnede kvalitet og sikkerhed ved el-eftersynsprocessen. På denne måde kan sælgere og købere trygt stole på, at deres el-installationer bliver nøje vurderet, og at prisen er fastlagt efter passende retningslinjer.

Hvem Er Kvalificeret til At Udføre El-eftersyn?
Autoriserede installatører og kvalifikationer.

El-eftersyn må kun udføres af autoriserede installatører eller deres kvalificerede medarbejdere, som er registreret i el-eftersynsordningen. Ordningen for el-eftersyn administreres af Sikkerhedsstyrelsen som myndighed, og det er også Sikkerhedsstyrelsen, der har ansvaret for tilsyn og kontrol af ordningen.

Vores el-eftersynsservice inkluderer udarbejdelsen af en omfattende elinstallationsrapport, som sikrer både sælgere og købere den nødvendige dokumentation og tillid til el-installationens tilstand. Vi samarbejder tæt med autoriserede installatører, der garanterer professionel ekspertise og overholdelse af lovgivningen, og vi er en del af Sikkerhedsstyrelsens godkendte ordning for el-eftersyn.

Fremtidssikring og komfort i din bolig.

Moderne Løsninger til Opdatering af Ældre El-Installationer

Fremtidssikring og komfort i din bolig.
Når du overvejer renovering af ældre el-installationer, åbner der sig muligheder for at opnå moderne og sikre el-løsninger uden at tømme pengepungen. Vi kan integrere bekvemmeligheder som lysdæmpning og trådløs el-styring, som kan tilføjes uden betydelige indgreb i bygningens strukturer. Denne komfortable teknologi kan kombineres med en større frihed i indretningen takket være de trådløse installationer.
Ved omfattende renoveringer af el-installationer er det ofte uundgåeligt at skulle åbne vægge og lofter for at implementere skjulte installationer. Men der findes også alternative løsninger, såsom hule fodpaneler, der kan skjule kabler, og som undgår behovet for murer- og malerarbejde efter renoveringen.
Sikkerhed og komfort står i centrum, når vi taler om opdatering af gamle el-installationer. Mange el-installationer er stadig i brug, selvom de ikke længere er tidssvarende med hensyn til sikkerhed og bekvemmelighed.
I ældre huse og lejligheder findes el-installationer, der stammer fra århundredeskiftet. Når vi fjerner disse gamle installationer, opdager vi ofte, hvor heldige vi har været med undgåelse af brand og andre farer. Vi tror på, at opdatering af el-installationer er fornuftigt både med hensyn til sikkerhed og for at skabe en moderne og bekvem bolig.